Hướng dẫn mở chia sẻ màn hình cho Dock Displaylink trên Mac OS Catalina 10.15 – Screen Recording permission Displaylink Dock on MacOS

MacOS Catalina 10.15 yêu cầu người dùng cho phép “Ghi màn hình” để thiết bị DisplayLink hoạt động bình thường. Thông báo được tạo bởi Hệ điều hành và màn hình không thực sự được DisplayLink ghi lại. Việc phê duyệt nó cho phép trình điều khiển DisplayLink truy cập vào các pixel mà nó cần để hiển thị màn hình phản chiếu hoặc màn hình mở rộng và gửi các pixel qua USB từ máy tính của bạn đến màn hình DisplayLink. Nó không gửi bất kỳ dữ liệu hoặc pixel nào trở lại DisplayLink.

Để phê duyệt quyền, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Tải xuống và cài đặt bản phát hành DisplayLink Mac OS mới nhất cho 10.15 tại đây
2. Khởi động lại hệ thống của bạn. 

3. Mở System Preferences.

4. Đi tới Security & Privacy .
5. Đi tới Privacy

  6. Nhấp vào Lock để thực hiện thay đổi.  

7. Xác thực các thay đổi bằng cách sử dụng chi tiết đăng nhập của bạn.

8. Chọn hộp bên cạnh DisplayLinkUserAgent.
9. Nhấp vào Lock một lần nữa để lưu các thay đổi. 

 10. Nhấp vào “ Quit now ”.

11. Có thể cần khởi động lại máy để áp dụng thay đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X