Showing all 16 results

-38%

Hãng sản xuất: Lenovo

Model: Thinkplus USB-C 3 in 1

Tình trạng: NEW

Bảo hành: 6 tháng.

Quick View
-3%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40AN
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-17%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: Thinkplus USB-C 6in1
 • Tình trạng: NEW
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-18%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40AC
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40AF
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-5%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40AS
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-29%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40B0
 • Tình trạng: NEW Openbox
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-93%

Hãng sản xuất: Lenovo

Model: Thinkplus USB-C 4 in 1

Tình trạng: NEW

Bảo hành: 6 tháng.

Quick View
-10%

Hãng sản xuất: Lenovo

Model: Thinkplus USB-C 5 in 1

Tình trạng: NEW

Bảo hành: 6 tháng.

Quick View
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40A7
 • Tình trạng: NEW
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-13%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40A9
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-27%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40A5
 • Tình trạng: NEW
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-42%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: DU9033S1
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-30%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40A1
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-8%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40A7
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-25%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40A0
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
X