Showing all 14 results

-3%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40AN
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-18%
 • Hãng sản xuất: Lenovo
 • Model: 40AC
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-6%
 • Hãng sản xuất: CalDigit
 • Model: TS3 Plus
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
 • Hãng sản xuất: BELKIN
 • Model: F4U097
 • Tình trạng: NEW & USED
 • Bảo hành: 6 Tháng
Quick View
-24%
 • Hãng sản xuất: HP
 • Model: HSN-IX01
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-13%
 • Hãng sản xuất: DELL
 • Model: WD19TB
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-19%
 • Hãng sản xuất: CALDIGIT
 • Model: TB3 MINI DOCK
 • Tình trạng: NEW-OPENBOX
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-32%
 • Hãng sản xuất: KENSINGTON
 • Model: SD5200T
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-7%
 • Hãng sản xuất: BELKIN
 • Model: F4U095
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-15%
 • Hãng sản xuất: Caldigit
 • Model: TS3-Mini Dock
 • Tình trạng: New-Openbox
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-11%
 • Hãng sản xuất: ELGATO
 • Model: 20DAA9902
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-26%
 • Hãng sản xuất: DELL
 • Model: TB16
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
-33%
 • Hãng sản xuất: DELL
 • Model: TB18DC
 • Tình trạng: USED
 • Bảo hành: 6 tháng.
Quick View
X